Belgesel Fotoğrafçılık

(En kısa yazılmış biçimiyle)

Aslında çekilen her fotograf bir belgedir. Kullanıldığı amaca göre (vesikalık, aile, polis fotografları, vb.) geçerliliği de o çerçeve içerisinde kalır.
Biz bu yazı ile “aspirin gibi bilgi vermek“ten kaçınmak istiyoruz. Ayrıca, şu yöntem ya da teknik ile “belgesel fotografa ulaşacağız“ söyleminin anlamsız olduğunu başlarken söylemeden geçemeyiz.
Belgesel fotograf, çevremize, yaşadığımız dünyaya, insanlara ve olaylara karşı duruşumuzun ne kadar ilgi duyduğumuzun ve bunu yaparken de fotografa sınırsız bir ilgi duymamızla ete-kemiğe bürünür. İçinde yaşadığımız belde ve çevredeki güncel durumu belgelemek, kamuoyu oluşturmak, bu belgeleri  kendimizden sonraki nesillere ulaştırmak, neredeyse “belgesel fotografın görevidir.“ Bir başka söylemeyle: Belgesel fotograf “sosyal tarihtir.“ Aynı zamanda kişinin kendisini, duruşunu, duygularını yeniden betimlemesi-tanımlaması ile eş anlamdadır.
Belgesel fotograf ile ilgilenirken, sadece ilgimizi çeken konulara yöneltilen sorularımıza yanıt vermek, algılamalarımızı gözden geçirmek yeterli olmaz. Aynı zamanda fotograf mecrasındaki gelişmeleri de izlemeli, onu da sorgulamalıyız. Bu konuda yerküremizdeki akımların, gelişmelerin ve gerilemelerin yakın takipçisi olmalıyız.Algıladıklarımız ile fotograf arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağımıza kafa yormalıyız. Düşündüklerimizle, gördüklerimizin ilişkisini ortaya çıkartabilmeliyiz. İçeriği, biçimi ve sunuşu hakkında düşünmeliyiz.
Belgesel fotografın hedefi, çekilen konu ile yaşadığımız dönemin ilişkilerini ortaya çıkartmak, onları görünür hale getirmek; izleyicisinin algılayabilmesi kolaylaştırmak için gerekirse topladığımız bilgiyi, çektiğimiz fotografları en aza indirgeyebilmeliyiz.
Yüksek resimsel kalitenin yanısıra, kendi “özel anlatım dilimizi“ destekleyen fotograf serisi geliştirebilmenin, olmazsa olmaz şartı, uğraş verilen bu mecranın tarihini ve güncel gelişmeleri, fotografın teorisinden, felsefesinden, fotograf konusunda az ya da çok tanınan görüşleri-duruşları öğrenmekten feragat edemeyiz…

Nisan 2015 / Şubat 2018

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert